Voorwaarden

Gedragsregels voor leden 

 • Correcte sportkleding is vereist (een thai-/kickboksbroekje, t-shirt, bokshandschoenen, tok, scheenbeschermers en gebitsbeschermer zijn verplicht)
 • Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
 • Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau).
 • Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
 • We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
 • Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
 • Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.
 • Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
 • Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Indien men last heeft van blessures e.d. gelieve dit aan de trainer te melden zodat hier tijdens de training rekening mee gehouden kan worden.
 • Houdt rekening met uw medesporters, en ook sporters van andere sportverenigingen. Let op uw taal, uw gedrag.
 • In de sportzaal mag niet worden gerookt.
 • Mobiele telefoons moeten worden uitgezet (behalve in de kleedruimtes).
 • Tijdens de training mag men géén kauwgum en andere etenswaren  nuttigen.
 • Water of overige (sport)dranken zijn geoorloofd.
 • Elke deelnemer dient te zorgen voor een goede hygiëne, korte (teen)nagels en schone handen.
 • In de sportzaal wordt niet met schoeisel getraind.
 • Mu-thai gym,Cultureel Centrum ’t Gasthoes en gemeente Horst aan de maas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en schade aan persoonlijke spullen.
 • Mu-thai gym, Cultureel Centrum ’t Gasthoes en gemeente Horst aan de Maas kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel, letselschade en de gevolgen hiervan.
 • Schades veroorzaakt aan het interieur of materialen/eigendommen van de gym, ontstaan door baldadigheid of vandalisme zijn voor rekening van de veroorzaker.
 • Op christelijke,- en nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven.
 • Contributie dient te worden voldaan in de eerste week va de nieuwe maand, op verzoek van de trainer moet het betalingsbewijs getoond kunnen worden.
 • Leden die zich niet aan de huisregels houden worden tijdelijk of geheel de toegang ontzegt.

Gedragsregels voor ouders/verzorgers

De ouder:

 • is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen
 • houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders
 • zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd
 • spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.

Regulamin Sali

 • Wymagany jest odpowiedni strój sportowy(tajski- / spodenki, tok, Rękawice bokserskie, ochraniacze goleni i ochraniacz na zęby )                                                                                  
 • Zabronione jest stosowanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi; Dotyczy to zarówno rękawic jak i ochraniaczy goleni.
 • Wzajemny szacunek !!
 • Zabronione jest stosowanie leków dopingujących i pobudzających.
 • Każdy nosi podczas szkolenia wystarczającą ilość ochraniaczy aby uchronić się przed urazem jak i nie powodować ich u innych osób.
 • Biżuteria, kolczyki, itp. stwarzają ryzyko podczas treningu powinny  być usunięte  lub zakryte taśmą .
 • Posiadanie narkotyków i zażywanie narkotyków na Sali  nie jest dozwolone i bezpośrednio prowadzi do wyrzucenia z treningów.
 • Dyskryminacja, wyzwiska, przekleństwa, prowokacja, zastraszanie, przez nikogo nie jest akceptowane i może prowadzić do kary.
 • Walki odbywają się  tylko na macie lub na ringu,  nigdy nie na ulicy. Techniki, które są nauczane mogą służyć tylko w obronie siebie lub innych. Nie możesz  nigdy  używać technik walki przeciwko komuś, kto nie może się bronić.
 • Jeśli cierpisz z powodu urazów itp. proszę zgłosić to do trenera. Podczas szkolenia będzie to  brane pod uwagę.
 • Bierz pod uwagę Twoich  kolegów sportowców od innych stowarzyszeń sportowych. Dbaj o swój  język, Twoje zachowanie.
 • W sali gimnastycznej i w szatni  nie wolno palić.
 • Telefony komórkowe muszą być wyłączone (z wyjątkiem szatni).
 • Podczas szkolenia, nie wolno żuć gumy ani innych pokarmów.
 • Woda lub inne napoje  (sportowe) są dozwolone.
 • Każdy uczestnik powinien zapewnić higienę, paznokcie krótkie i czyste ręce.
 • W sali gimnastycznej nie wolno chodzić w butach.